Beaker / Vaso de precipitado / Béquer / Bécher

Advertisements

Beaker / Vaso de precipitado / Béquer / Bécher