1000

1000

Description

Số 1000, vẽ cùng kiểu số 100 tôi thấy trong quảng cáo siêu thị. Tôi vẽ số cái 1 đẹp hơn bản gốc. Vẽ xong 2018.12.08

License

Public Domain

More about SVG

Size 0.01 MB

Date: 18/03/2021

No. of downloads: 39

SVG published by

OpenClipart

SVG ID: 141349