10 000

Advertisements

10 000

Description

Số 10000, vẽ cùng kiểu số 100 tôi thấy trong quảng cáo siêu thị. Tôi vẽ số cái 1 đẹp hơn bản gốc. Vẽ xong 2019.03.02 12:45

License

Public Domain

More about SVG

Size 0.01 MB

Date: 28/10/2020

No. of downloads: 4

SVG published by

OpenClipart

SVG ID: 150075