Sitting T-rex

Sitting T-rex

Description

Khủng long bạo chúa bé em gái út thiết kế giùm cho một dự án iOS (bị hủy) tên "Thời Đại Khủng Long" và tôi tô màu cho nó. Vẻ xong 2013.04.03

License

Public Domain

More about SVG

Size 0.10 MB

Date: 06/11/2018

No. of downloads: 296

SVG published by

OpenClipart

SVG ID: 78651