Redo Orange Button Tango Style

Redo Orange Button Tango Style