Apollo 50

Apollo 50

Description

Biểu tượng Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) phàt hành cho kỷ niệm 50 năm của chương trình Apollo tham khảo mặt trăng (2018.10 - 2022.12).Phiên bản gốc ở đây: www.nasa.gov/feature/nasa-releases-logo-to-mark-apollos-50th-anniversaryTôi vẽ lại phiên bản vectơ này cho dễ xài hơn. Vẽ lại xong 2019.03.17 21:00

License

Public Domain

More about SVG

Size 0.09 MB

Date: 30/10/2020

No. of downloads: 49

SVG published by

OpenClipart

SVG ID: 151856