Apollo 50 - Phiên Bản Đơn Giản

Apollo 50 - Phiên Bản Đơn Giản

Description

Biểu tượng Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) phàt hành cho kỷ niệm 50 năm của chương trình Apollo tham khảo mặt trăng (2018.10 - 2022.12). Phiên bản gốc ở đây: www.nasa.gov/feature/nasa-releases-logo-to-mark-apollos-50th-anniversary Tôi vẽ lại phiên bản vectơ này hơi đơn giản bản gốc. Vẽ lại xong 2019.03.17 13:40

License

Public Domain

More about SVG

Size 0.07 MB

Date: 25/06/2020

No. of downloads: 32

SVG published by

OpenClipart

SVG ID: 151863