MeoPa

MeoPa

Description

Xe quái vật cho trò chơi Đôn Hổ trận 1, nó là nhân vật trong cảnh sau, không thể tương tác với nó. Xe này dùng võ xe Hummer. Vẽ xong năm 2014.

License

Public Domain

More about SVG

Size 0.10 MB

Date: 03/06/2021

No. of downloads: 63

SVG published by

OpenClipart

SVG ID: 177467