SongGran2553

SongGran2553

Description

Vẽ hình này ở Băng Cốc (กรุงเทพฯ) cho Tết Ấn Độ năm 2010. Có hai trẻ em mô côi và Siêu Bầu đang tát nước nhau. Vẽ xong 2010.04.15

License

Public Domain

More about SVG

Size 0.15 MB

Date: 14/06/2021

No. of downloads: 42

SVG published by

OpenClipart

SVG ID: 182187