Dực Long - Họa Tiết Đông Nam Á

Dực Long - Họa Tiết Đông Nam Á

Description

Dực Long vẽ kiểu của ông thầy Chhà Lượm Chhai (เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์) cho trận 6 của trò chơi Đôn Hổ. Vẽ xong 2019.04.16 14:30.

License

Public Domain

More about SVG

Size 0.17 MB

Date: 01/07/2020

No. of downloads: 46

SVG published by

OpenClipart

SVG ID: 154779